Yatırım Teşvik Belgesi

 

Haziran 2012’de yürürlüğe giren teşvik paketi ile iller 6 bölgeye ayrılmış olup Malatya  4. Bölgede yer almaktadır.  Bölgesel Teşvik Kapsamında ilimize yapılacak yatırımlar, aşağıda verilen destek unsurlarından yararlanabilmektedir. 

 • Destek Unsurları Açıklamaları
  • Katma Değer Vergisi İstisnası:  Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden temin edilecek makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi  
  • Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanması

VERGİ İNDİRİMİ

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Vergi İndirim Oranı (%)

İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%)

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

1. Bölge

15

50

0

100

2.Bölge

20

55

10

90

3.Bölge

25

60

20

80

Malatya  (IV. Bölge)

30

70

30

70

Tunceli(V.Bölge)

40

80

50

50

Bingöl (VI. Bölge)

50

90

80

20

 

  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanması
  • Faiz Desteği:  En az bir yıl vadeli, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faiz veya kâr payının bir kısmının Bakanlıkça karşılanması

FAİZ DESTEĞİ

BÖLGELER

DESTEK ORANI

AZAMİ DESTEK

TUTARI (Bin TL)

TL Cinsi Kredi

Döviz Cinsi Kredi

1. Bölge

-

-

-

2. Bölge

-

-

-

3. Bölge

3 Puan

1 Puan

500

Malatya – Elazığ

(IV. Bölge)

4 Puan

1 Puan

600

Tunceli(V.Bölge)

5 Puan

2 Puan

700

Bingöl(VI.Bölge)

7 Puan

2 Puan

900

  • Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesi.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında aşağıdaki yatırım kalemlerine göre yapılacak 2 milyon TL’lik ve 50 kişilik istihdam sağlayacak bir yatırımın yararlanacağı destek tutarları, yatırımın OSB ve OSB dışına yapılmasına göre aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

SABİT YATIRIM TUTARI

2.000.000,00 TL

Yerli Makine-Ekipman Tutarı

1.000.000,00 TL

İthal Makine-Ekipman Tutarı

500.000,00 TL

Bina-İnşaat Yatırım Tutarı

500.000,00 TL

 

YATIRIM YERİ – OSB

Bölgeler

Elazığ – Malatya

(4. Bölge)

Tunceli

(5. Bölge)

Bingöl

(6. Bölge)

Destek Unsurları (TL)

KDV İstisnası

270.000,00 TL

270.000,00 TL

270.000,00 TL

Gümrük Vergisi Muafiyeti

10.000,00 TL

10.000,00 TL

10.000,00 TL

Vergi İndirimi

800.000,00 TL

1.000.000,00 TL

1.100.000,00 TL

Sigorta Primi İşveren

Hissesi Desteği

700.000,00 TL

(7 yıl)

1.000.000,00 TL

(10 yıl)

1.675.000,00 TL

(12 yıl)

Gelir Vergisi Stopajı

 

 

865.000,00 TL

(10 yıl)

Sigorta Primi İşçi Hissesi

 

 

950.000,00 TL

(10 yıl)

 

Toplam Devlet Desteği

1.780.000,00 TL

2.280.000,00 TL 

5.195.000,00 TL 

Destek Yoğunluğu (Yüzde)

89 %

114 %

244 %

 

 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kat:2
Battalgazi/ MALATYA

+90 422 322 1555

malatyaydo@fka.gov.tr

Fotoğraflar; İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Kelleci