Görev ve Sorumluluklarımız

 

Temel görevi bulunduğu ildeki yatırımcılara, yatırım destek hizmeti sunmak olan Yatırım Destek Ofisleri’nin 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği’nde belirtilen görev ve yetkileri şunlardır:

  • İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,
  • İlgili mevzuattaki yatırımcıların başvuruları üzerinde ön inceleme yapmak, yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak,
  • İldeki yatırımcıların karşılaşabilecekleri arazi tahsisi, finansman, personel, inşaat yatırımları vb. her türlü engel ve sorunları tespit ederek, sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
  • İldeki iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, bu amaçla çeşitli etkinlikler, yatırım heyetleri ağırlama programları vb. düzenlemek, düzenletmek,
  • Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde ildeki yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak,
  • İldeki kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek,
  • Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek,
  • Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
  • Uzmanlık alanları ve bölgede öne çıkan, yatırımcıların sıklıkla ilgi gösterdiği alan ve sektörlerde araştırmalar yapmak, Dünya, Türkiye ve TRB1 bölgesinde sektörün durumunu, meydana gelen gelişmeleri takip etmek, bilgileri güncel tutmak ve yayınlamak,
  • Teşvik Belgelerinin yatırım tamamlama ekspertiz işlemleri yürütmek,

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kat:2
Battalgazi/ MALATYA

+90 422 322 1555

malatyaydo@fka.gov.tr

Fotoğraflar; İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Kelleci