Sunulan Hizmetler

 • Yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti verir.
 • Uygun yatırım arazilerine ilişkin veri toplayarak yatırımcıları yönlendirir.
 • Malatya'nın yatırım olanakları hakkında yatırımcıyı bilgilendirir.
 • Yatırımcıları izin ve onay işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerle ilgili olarak bilgilendirir, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirir.
 • Devlet destekleri,  AB ve yurtdışı fonları hakkında bilgilendirme yapar.
 • Ajans destek programları kapsamında bilgilendirme hizmeti verir.
 • Yatırım danışmanlığı görevi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından gelen çeşitli bilgi taleplerine cevap verir.
 • Sektörel analizler yapar.
 • Yabancı girişimciler için ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler organize eder.
 • Malatya'nın iş ve yatırım imkânlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar veya yaptırır.
 • Genel Teşvik uygulamaları kapsamında, Yatırım Teşvik Belgesi düzenler.

Yatırım Destek Ofisine başvurmak, yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır ve yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Ancak, izin ve/veya ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir.

Başvuru sahipleri Yatırım Destek Ofisi'nin takip ve koordinasyonunu yaptığı iş ve işlemlerinin durumu hakkında diledikleri zaman bilgi alabilirler.

 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kat:2
Battalgazi/ MALATYA

+90 422 322 1555

malatyaydo@fka.gov.tr

Fotoğraflar; İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Kelleci