Akçadağ Mermer İhtİsas Organize Sanayİ Bölgesİ

 

Akçadağ Mermer İhtisas OSB 120 hektar üzerine kurulması planlanıp, proje alanının 78 hektarı mera vasfı taşıyan hazine arazilerden, 39 hektarı şahıs mülkiyetindeki arazilerden, 3 hektarı ise hazine arazisinden oluşmaktadır. MTA Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü’nün raporlarına göre işletilebilir muhtemel rezerv 200 milyon ton değerlendirilmiştir.

OSB alanında 50 büyük ölçekte mermer fabrikası, 50 küçük ölçekte mermer atölyesinin faaliyet göstereceği değerlendirilmektedir. Halihazırda 27 mermer işletmesi, OSB’den yer tahsisi için talepte bulunmuştur.

OSB’de yer seçimi yapılmış, müteşebbis heyet ve yönetim kurulu oluşturulmuş, ÇED raporu alınmış, OSB Müdürü atanmış, OSB’nin demiryolu bağlantısının sağlanması Ulaştırma Bakanlığı’ndan talep edilmiş, hazine arazilerinin tahsisi için İl Emlak Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur.

Maliye Bakanlığı’nın hazine arazilerinin OSB’ye tahsisinin gerçekleştirilmesinin ardından ivedilikle altyapı çalışmalarına başlanılacak ve işletmelere arazi tahsisi yapılacaktır.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kat:2
Battalgazi/ MALATYA

+90 422 322 1555

malatyaydo@fka.gov.tr

Fotoğraflar; İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Kelleci