Malatya Teknopark

 

Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketinin kuruluşu, şirket ana sözleşmesinin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 10.02.2010 tarihinde yayınlanmasıyla tamamlanmıştır.

                         

Malatya Teknopark’ta, üniversite, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşları;

  • Aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürebilmekte,
  • Birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirmekte;
  • Akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleşebildiği bir çevrede sistematik araştırma ve yapabilmektedir.

 

Teknoparkta sağlanan desteklerin başında,

  • Girişimciler, 2023’e kadar gelir/kurumlar vergisi ve çalışan ücretlerinin vergisinde muafiyet vardır,
  • Öğretim üyelerinin, Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur,
  • Öğrenciler firmalarda çalışarak bilgilerini teoriden pratiğe dönüştürebilirler.

 

Hali hazırda elektronik, yazılım, medikal, kimya gibi sektörlerde kurulmuş firmalar Malatya Teknopark bünyesinde hizmet vermektedir.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kat:2
Battalgazi/ MALATYA

+90 422 322 1555

malatyaydo@fka.gov.tr

Fotoğraflar; İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Kelleci