Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

 
     -Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
     -KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
     -KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
     -KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
 
 
GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ
DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)
DESTEK ORANI
1. ve 2. Bölgeler
3., 4., 5. ve 6. Bölgeler
Yurt İçi Fuar Desteği
30.000
50%
60%
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
10.000
Tanıtım Desteği
15.000
Eşleştirme Desteği
15.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
20.000
Danışmanlık Desteği
15.000
Eğitim Desteği
10.000
Enerji Verimliliği Desteği
50.000
Tasarım Desteği
15.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
Belgelendirme Desteği
10.000
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
20.000
Bağımsız Denetim Desteği
10.000
Gönüllü Uzmanlık Desteği
10.000
Lojistik Desteği
20.000

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kat:2
Battalgazi/ MALATYA

+90 422 322 1555

malatyaydo@fka.gov.tr

Fotoğraflar; İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Kelleci