1501-Sanayi Arge Projeleri

 

1) Kimler Yararlanabilir?

  • Tüm sermaye şirketleri


2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

  • Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeleri desteklenmektedir.
  • Proje süresi en fazla 36 ay, destek oranı %40-60 arasındadır.
  • Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.
  • Bu programa başvuruda bulunulacak projenin bütçesinin 18.750.000.- TL’yi geçmesi halinde, proje başvurusuna ilişkin değerlendirme süreçleri Bilim Kurulu’nun onay vermesi koşuluyla başlatılır. Bilim Kurulu gerek duyduğu durumlarda, başvuru yapan firmayı sunuma davet ederek, kuruluş yetkilisinin ve proje yürütücüsünün sunuş yapmasını isteyebilir.
  • Öncelikli alanlardaki projeler için sağlanan temel destek oranı %25 oranında artırılır.
  • Personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde %60, orta ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde %75, mikro ve küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde ise %90 oranında destek kapsamına alınır. Projenin Ar-Ge faaliyetinde doktoralı araştırmacı istihdam edilmesi durumunda ise bu personele ilişkin harcamanın %100’ü destek kapsamına alınır.
  • Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı) desteklenmez.
  • Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, arge hizmet giderleri desteklenmektedir.


3) Başvuru Dönemi


1. Dönem başvuruları 1 Ocak-30 Haziran
2. Dönem başvuruları 1 Temmuz-31 Aralık

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kat:2
Battalgazi/ MALATYA

+90 422 322 1555

malatyaydo@fka.gov.tr

Fotoğraflar; İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Kelleci