1507-Kobi Arge Başlangıç

 

1) Kimler Yararlanabilir?

  • KOBİ’ler


2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

  • Destek süresi en fazla 18 ay, destek oranı %75’dir.
  • Her dönem için toplam destek bütçesi 500.000 TL olup, seçilen ilk 3 proje desteklenecektir.
  • Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen projeler desteklenmektedir.
  • Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, arge hizmet giderleri desteklenmektedir.


3) Başvuru Dönemi


Sürekli aktif
1. Dönem 1 Ocak-30 Haziran
2. Dönem 1 Temmuz-31 Aralık

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kat:2
Battalgazi/ MALATYA

+90 422 322 1555

malatyaydo@fka.gov.tr

Fotoğraflar; İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Kelleci