Doğrudan Faaliyet Desteği

Fırat Kalkınma Ajansı, bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına, bölgenin rekabet gücünün artırılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik acil nitelikli ve stratejik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 2016 yılı doğrudan faaliyet desteğini başlatmıştır.

Toplam 1.700.000 TL bütçe tahsis edilen 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında başarılı bulunan her bir projeye en az 30.000, en çok 85.000 TL tutarında hibe desteği sağlanabilecektir. Desteklenecek projelerin uygulama süresinin en fazla 3 ay olacağı 2016 DFD başvuruları, 30 Aralık 2016 saat 18:00’a kadar sürekli olarak kabul edilecek olup posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır.

 

ADI

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

AMAÇ

Bölgesel kalkınma bakımından acil ve stratejik nitelikli faaliyetlerin hızlı biçimde uygulanmasını sağlamaktır.

ÖNCELİKLİ

FAALİYETLER

 • Bölge için önemli bir fırsattan yararlanılmasına yönelik acil faaliyetler
 • Bölge için önemli bir tehdit veya riskin bertaraf edilmesine yönelik acil faaliyetler
 • Kritik öneme sahip araştırma ve planlama faaliyetleri
 • Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik stratejik faaliyetler
 • Büyük hacimli (1 Milyon TL ve üzeri) yatırım kararlarını yönlendirecek faaliyetler

DESTEK TUTARI

Asgari: 25.000 TL

Azami: 85.000 TL

DESTEK ORANI

Asgari: % 20

Azami: % 100

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİBİ

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Bölge/İl Müdürlükleri,İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar)
 • Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri)
 • Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri,
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

BAŞVURU SÜRESİ

Program için ayrılan bütçe ile sınırlı olmak üzere, 2016 yılı sonuna kadar başvuru kabul edilebilecektir.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kat:2
Battalgazi/ MALATYA

+90 422 322 1555

malatyaydo@fka.gov.tr

Fotoğraflar; İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Kelleci